Галоўная Падатковы кантроль Праверкі, якія праводзяцца падатковымі органамі Планаванне праверак

Планаванне праверак

Планаванне праверак кантралюючымі (нагляднымі) органамі рэгламентуецца Указамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» і ад 26.07.2012 № 332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

З прыняццем Указа № 510 быў упарадкаваны працэс планавання і правядзення праверак рознымі кантралюючымі (нагляднымі) органамі, перапрацаваны механізм назначэння планавых праверак і іх перыядычнасць.

Праверкам у планавым парадку падлягаюць суб'екты, якія правяраюцца і ўключаны ў каардынацыйны план кантрольнай (нагляднай) дзейнасці (далей – каардынацыйны план).

Каардынацыйныя планы па абласцях і г. Мінску размяшчаюцца ў сетцы Інтэрнэт на афіцыйным сайце Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь (http://www.kgk.gov.by/ru/coordination-control-deyatel/coordination-plans) (далей – сайт КДК ). На першае паўгоддзе наступнага года каардынацыйныя планы размяшчаюцца пасля 15 снежня папярэдняга года, на другое паўгоддзе бягучага года – пасля 15 чэрвеня бягучага года. Пасля размяшчэння каардынацыйных планаў на сайце КДК уключэнне ў планы новых правяраемых суб'ектаў не дапускаецца.

Інфармацыя пра праверкі, размешчаная на сайце КДК, абнаўляецца штотыдзень. У каардынацыйныя планы могуць уносіцца змяненні ў частцы выключэння праверак (выключэнні са складу сувыканаўцаў), змены тэрміну правядзення праверак, падключэння кантралюючага (нагляднага) органа ў якасці сувыканаўцы да ўключаных у каардынацыйныя планы праверак, а таксама падключэння да праверкі іншага структурнага падраздзялення, тэрытарыяльнага органа дзяржаўнага органа, якi зацвердзiў зводны план праверак. Працэдура ўнясення змяненняў у каардынацыйныя планы рэгламентуецца Порядком составления и исполнения координационных планов контрольной (надзорной) деятельности, утвержденным приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь ад 28 кастрычніка 2009 г. № 94.

Правяраемым суб'ектам, якiя ўключаны ў каардынацыйны план, Указам № 510 прадастаўлена права ініцыяваць перанос тэрміну правядзення планавай праверкі. Па заяве правяраемага суб'екта, пададзенай не пазней трох рабочых дзён з дня атрымання паведамлення аб правядзенні праверкі, з указаннем прычын, якія перашкаджаюць правядзенню планавай праверкі, кантралюючым (наглядным) органам можа быць прынята рашэнне аб пераносе тэрміну правядзення планавай праверкі. Па ініцыятыве правяраемага суб'екта тэрмін можа быць перанесены толькі адзін раз.

У каардынацыйны план уключаюцца суб'екты гаспадарання на падставе іх аднясення да груп рызыкі ў адпаведнасці з вычарпальным пералікам крытэрыяў, вызначаных Указам № 510.

Удасканаленне кантрольнай (нагляднай) дзейнасці прадоўжана з прыняццем Указа № 332, накіраванага на аптымізацыю сістэмы кантралюючых (наглядных) органаў, узмацненне прафілактычнага складніка ў працы гэтых органаў і скарачэнне колькасці праверак.

З 1 кастрычніка 2012 года дзейнічае новая норма: у планавым парадку не часцей за адзін раз у пяць гадоў будуць правярацца суб'екты прадпрымальніцкай дзейнасці, якія добрасумленна выконваюць абавязацельствы перад бюджэтам і не маюць фактаў парушэнняў заканадаўства незалежна ад аднясення іх да групы рызыкі. Суб'ект будзе лічыцца добрасумленным, калі папярэдняй планавай праверкай не ўстаноўлена фактаў невыканання або неналежнага выканання ім абавязацельстваў перад бюджэтам і іншых фактаў парушэнняў заканадаўства, і ў перыяд пасля заканчэння папярэдняй планавай праверкі да пачатку наступнай планавай праверкі нікім з кантралюючых (наглядных) органаў не ўстаноўлена фактаў невыканання або неналежнага выканання гэтым суб'ектам абавязацельстваў перад бюджэтам, уключаючы дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды, і фактаў парушэнняў заканадаўства.

Падпунктам 1.5 пункта 1 Указа № 332 удакладнены парадак вылічэння перыядычнасці назначэння планавых праверак. Тэрмін прызначэння праверкі вылічаецца не з дня заканчэння папярэдняй планавай праверкі, як было раней, а з года заканчэння папярэдняй планавай праверкі (уключаючы гэты год), прызначанай пасля 1 студзеня 2010 г.

Акрамя таго, названым падпунктам уведзена патрабаванне аб планаванні і прызначэнні планавых праверак «у цэлым па сістэме». З улікам гэтага патрабавання ў рамках адной і той жа сферы кантролю (нагляду) планавыя праверкі могуць прызначацца кантралюючым (наглядным) органам з улікам тэрмінаў заканчэння і вынікаў папярэдніх праверак, праведзеных не толькі дадзеным органам, але і іншымі кантралюючымі (нагляднымі) органамі, падпарадкаванымі, якія ўваходзяць у склад аднаго і таго ж органа дзяржаўнага кіравання, арганізацыі. Калі на 1 паўгоддзе бягучага года праверка суб'екта запланавана інспекцыяй МПЗ па вобласці, то на наступную планавую праверку на працягу вызначанага заканадаўствам перыяду (у залежнасці ад групы рызыкі правяраемага суб'екта і вынікаў папярэдніх праверак) будуць не правамоцны выйсці ні Міністэрства па падатках і зборах, ні інспекцыя МПЗ па раёне, у якім правяраемы суб'ект знаходзіцца на падатковым уліку, калі сфера іх кантрольнай дзейнасці супадае.